jüngerkühn

jüngerkühn, Tyskland

Vårt mål är att skapa subtila och praktiska produkter man kan relatera till. Vi älskar när en design känns enkel och ändå komplett, där det inte går att göra eller lägga till något mer. I designprocessen fokuserar vi på en enskild idé som stöder vår process som helhet, och vi hämtar vår inspiration från olika material och tekniker.

Estetiskt dras vi till tvådimensionella, grafiska former och deras rena uttryck och det är denna estetik och klarhet vi försöker uppnå i vår formgivning. För oss är en bra design mer än ett bestämt formspråk eller en bestämd formgivning – det handlar om att designa produkter som skapar värde för användaren under mycket lång tid.