365° North

365° North, Danmark

För mig måste formgivningen vara meningsfull. Former, färger och material måste komplettera varandra och fungera med de olika produkterna. Bra design är funktionell, vacker och lätt att förstå.