Studio Nooi

Studio Nooi, Italien

Studio Nooi grundades av Giulia Pesce och Ruggero Bastita i Turin i Italien. Giulia och Ruggero byggde upp sin designapproach samtidigt som de studerade och arbetade som formgivare i Italien och Danmark.
Nooi kommer från det italienska ordet ”noi”, som betyder ”oss”. Tanken är att design aldrig är en enskild handling utan en samarbetsprocess som involverar formgivare, företag, användare, hantverkare och tekniker. Noois design är alltid resultatet av ett gott samarbete mellan människor och påverkas av samhället, konsten, naturen och kulturarvet, och formgivarna är engagerade i varje steg av projektets utveckling.