Våra formgivare

Vi samarbetar med formgivare från hela världen – allt från spirande talanger till stora designstudior. Och precis som de skiftande skandinaviska årstiderna är de inte rädda för förändring, utan delar alla en gemensam passion för naturliga material, hållbara lösningar och nya kreativa perspektiv på skandinavisk design.

Naturen, färgerna, råmaterialen och det taktila tolkas till vackra designföremål som skräddarsys och fulländas för hand. Detta är design som tilltalar alla dina sinnen och bjuder in dig att röra vid, känna på och förälska dig i föremålen.

  

  

Den kända designduon Glismand & Rüdiger är från Danmark – ett ursprung som tydligt kommer till uttryck i deras formspråk. För dem är skandinavisk design inte en etikett, utan ett åtagande i deras skapande verksamhet och något de vill tolka på moderna och nya sätt. Med inspiration från den skandinaviska naturen och traditionella material formger de möbler som bygger på enkelhet, gott hantverk och ärliga material. 

”Vi delar en passion för skandinavisk design och naturliga material. Hållbarhet är utgångspunkten för alla våra nya designföremål. Från den första skissen till det färdiga föremålet – det viktigaste för oss är att skapa vacker design som överlever både trender och generationer.” 

Se alla designföremål av Glismand & Rüdiger

  

Studio Nooi grundades av Giulia Pesce och Ruggero Bastita i Torino, Italien. Giulia och Ruggero utvecklade sin designapproach under tiden som de studerade och arbetade som formgivare i Italien och Danmark. 

Studions namn, Nooi, kommer italienskans ”noi” som betyder ”oss”. Tanken är att design aldrig är en individuell handling, utan snarare en samarbetsprocess som involverar formgivare, företag, användare, hantverkare och tekniker. Deras design är därför alltid resultatet av ett samarbete mellan olika personer, där formgivarna är djupt involverade i alla faser. 

Se alla designföremål av Studio Nooi

  

Vi på Hans Thyge & Co är passionerade formgivare med kraftfulla idéer och kärlek till vacker design. Vårt samarbete präglas av en kombination av starka traditioner och ett driv att utforska de okända och innovativa delarna av formgivning.

Designstudion är specialiserad på att formge möbler, föremål och inredning. Vi jonglerar med allt från tekniska projekt och livsstilskoncept till varumärkesprofilering och kommunikation, alltid med utgångspunkt från en strategisk, hållbar och kommersiell approach. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med olika material och produktionsmetoder för kunder världen över.

Vårt samarbete med partners från hela världen med olika designstrategier kräver öppenhet och stor samarbetsförmåga. Mötet mellan olika kulturer och designtraditioner är smältdegeln där överlägsen design uppstår.

Vi tror på att kombinera hjärna och hjärta, form och funktion och att varje designföremål ska berätta en historia. En produkt är så mycket mer än själva produkten, den handlar om kreativitet, vision, kultur, ett företags grundvärderingar, det förflutna, nuet och framtiden.

Hans Thyge & Co

  

  

När Adam Friedman utvecklar en möbel eller ett föremål ställer han sig frågan: vad handlar samtalet om? Är det här en design som bara pratar eller kan den även lyssna? När du delar hem med ett föremål väcker det en känsla i dig, antingen något uppenbart eller något mer omedvetet, det är ett samspel – och ett viktigt sådant – i vardagen. 
 
”Betydelsen och värdet hos ett föremål uppenbaras med tiden och speglar de överväganden och det tålamod man har lagt ner i designprocessen. Det är i den här processen jag försöker att formge föremål som lyssnar och anpassar sig sömlöst efter de skiftande behoven i ett hem och hos dem som bor där.” 

Se alla designföremål av Adam Friedman

  

  

Arnau Reyna är baserad i Valencia i Spanien. Ramón Arnau och Mariola Reyna är både arkitekter och industridesigners och har som mål att designa produkter som knyter an till användaren och platsen där de finns – tidlösa föremål som inte påverkas av trender. ”Vi tror på design som strategi, ett immateriellt verktyg som är en hörnsten för företagen i form av en drivkraft för produktivitet och tillväxt. Design handlar inte bara om att ha en bra idé, utan är även ett kriterium som används för att dra upp företagets strategiska riktlinjer. Vi vill skapa framtida designikoner.”

Arnau Reyna

  

  

Quaglio Simonelli är en designduo som består av två kreativa personer, båda födda i Italien och nu baserade i Paris.

Med avstamp i vår uppfattning att diversifiering är en källa till kreativ rikedom designar vi tekniska produkter, möbler, belysning och prydnadsföremål, skapar visuella identiteter och produktdesign för skönhetsmärken genom att växla mellan industriell logik och en hantverksmässig approach. 

Vi har båda en fingertoppskänsla som kompletterar den andras och det är den kreativa blicken där två historier kombineras som inspirerar vår design. Vi hämtar inspiration från omvärlden och från vår egen effekt på och tolkningar av denna.

Vi skapar design som känns välbekant vid första anblicken, men som samtidigt rymmer oväntade, nästan poetiska element. Vår filosofi är att "aldrig se saker som de är".

Quaglio Simonelli

  

  

När världen blir allt mer komplicerad strävar vi efter att skapa enkla och meningsfulla tillflyktsorter, platser att dra sig tillbaka till och designföremål som ger den krävande kunden en unik upplevelse.

De utrymmen som omger oss har stor inverkan på vår livskvalitet. Därför ägnar vi våra yrkesliv åt att bidra till det skandinaviska arvet med arkitektonisk design – konsten att designa holistiska och omslutande upplevelser.

Vi har en stark tro på att enkel och tilltalande estetik kan förhöja livskänslan och göra tillvaron lite bättre för vår själsliga hälsa. Vi vill designa föremål som har potential att uppnå det målet.

Vi designar föremål när vi möter en given möjlighet att bidra med något vackert och meningsfullt. Det är inte ett korståg utan en inbjudan.

Spant Studio

  

  

Den australiensiska formgivaren Emily Broom har en tvärvetenskaplig approach till design som förenar både arkitektur, inredning och visuell kommunikation. 

Hon fascineras av skärningspunkten mellan inredning, produkt, människa och rum och den berikande upplevelsen när alla dessa smälter samman. Med ett säkert öga för vackra former uppskattar hon gott hantverk och kvalitetsmaterial: 

”Taktilitet, form och komposition är centrala faktorer i designprocessen. Jag gillar att vara delaktig under alla faser för att bättre förstå och uppleva designföremålet under dess utveckling. Jag tror att det bidrar till att göra min design friare, mer intuitiv och förhoppningsvis rikare.” 

Se alla designföremål av Studio Emily Broom 

  

  

Benditas, en innovationsdriven designstudio baserad i Barcelona, arbetar med produktdesign, konstriktning och designstrategi.

På Benditas har vi kreativa mål som innebär att vi ägnar stor energi åt att hitta lösningar på vardagens problem. Vi använder ett tvärgående perspektiv där vi kopplar samman kunskap, specialiteter och känslighet.

Vår design kännetecknas av enkla former med speciella detaljer som ger karaktär åt det aktuella föremålet. Ofta är det de små detaljerna som erbjuder relevans vid definierandet av föremålets användning och syfte samtidigt som de bidrar med en personlig estetik.

Att utbyta kunskaper med andra hantverkare är en viktig och kontinuerlig del i vår kreativa process. Våra produkter uppstår genom denna ständiga symbios. Våra alster är resultatet av en intim och målmedveten interaktion som omfattar traditionella, moderna och nutida tekniker.

Hållbarhet är avgörande för Benditas kreativa process. Vi arbetar ständigt för att minimera vår miljöpåverkan.

Benditas Studio

  

  

  

Vi är en designstudio i Berlin som utforskar alla aspekter inom möbler, belysning och inredningsdesign. För oss har design blivit en oskiljaktig del av våra liv, ett uttryck för vår personlighet och en kreativ spegling av vår omvärlds sociala och kulturella historia. Vi ser möjligheter i allt runt omkring oss, och det är ur vardagens små upplevelser vi hämtar mest inspiration. Vårt mål är att skapa enkla och samtidigt originella designföremål som löser komplexa uppgifter på ett intelligent och funktionellt sätt. Det är av största vikt för oss att teknik, material och estetik uppgår i en högre enhet och att designen utmanar det konventionella och triviala.

BÖTTCHER & KAYSER

  

Berlin är ofta vår inspirationskälla. Vi tycker om hur staden är: en kreativ och direkt storstad. Att resa runt i andra länder och se saker som skänker nya perspektiv skapar dock också grogrund för kreativa idéer. Ibland kommer de bästa idéerna i de mest oväntade situationerna!

För det första inspireras vi av det materiella i saker och ting. Det är därför vi redan tidigt arbetar med material och prototyper i skala 1:1.

I början av ett designprojekt finns det vanligtvis en konceptuell idé som vi försöker förverkliga så snart som möjligt i modeller och prototyper.

Vissa av våra designprojekt har dock en starkt konceptuell karaktär som låter dem framträda på olika sätt beroende på deras materialitet.

Hertel & Klarhoefer