Sanna Völker

Sanna Völker, Sverige

Jag sparar vanligtvis på idéer och håller fast vid inspirationskällor ett litet tag innan de mognar och så småningom växer fram till en lämplig produkt. Dessa influenser kan inkludera hur en yta känns, en vacker båge, en rolig anekdot, sociala förändringar, användarbehov, ett meningsfullt ord eller en graciös rörelse.

Jag tycker också att människans sinne och beteende är fascinerande, vilket ofta blir en utgångspunkt i min design. Jag anser att mina produkter kombinerar skandinaviska värderingar och skandinavisk estetik med urban attityd och nutida livsstilar.