Asger Risborg Jakobsen

Asger Risborg Jakobsen, Danmark

Asger Risborg Jakobsen, dansk formgivare och medicinstudent, hämtar inspiration ur naturens komplexitet och ändå så påfallande enkelhet.

I sitt designarbete strävar han därför alltid efter att bryta ner sina idéer till deras essens – funktion, skönhet, karaktär och hantverk. Han letar efter objektets essens för att skapa långsiktigt hållbara designföremål som reflekterar skönheten hos den värld de är en del av.