Studio Gud

Studio Gud, Portugal

Vi söker skönheten i formernas och materialens sanning. Vi skapar föremål med målet att de ska genomsyras av vår kultur, våra traditioner och våra minnen. Vi inspireras av personliga och kollektiva upplevelser och berättelser, liksom av designhistorien i sig själv.