Yonoh Creative Studio

Yonoh Creative Studio, Spanien

Vi säger alltid att vi designar för människor, och det är det som definierar oss som designers. Vi försöker att göra enkla och funktionella saker samtidigt som vi tänker i nya banor.

Vi inspireras av våra omgivningar. Oavsett om vi är hemma eller reser runt i världen fångar vi själen hos varje plats och införlivar den i vår design.

Perfekt design gör ett föremål enkelt och lättillgängligt. Den bästa designen definieras av de små detaljerna.