Henrik Sørig Thomsen

Henrik Sørig Thomsen, Danmark

Jag är en passionerad och engagerad designer. Jag älskar mitt jobb och att arbeta med designföremål som tilltalar våra sinnen. Föremålen som vi omger oss med varje dag måste bidra till våra vardagsliv – en bra design hjälper dig varje dag, utan att du någonsin tänker på det.