Thomas Brido Petersen

Thomas Brido Petersen, Danmark

Den danska formgivaren Thomas Brido Petersen har valt sitt yrke baserat på en medfödd nyfikenhet. En nyfikenhet och skapandebehov utöver det vanliga. Hans designprocess drivs av spontanitet och lust och han skapar inte nya designföremål på beställning av andra. Istället är det hans inre nyfikenhet och utgångspunkten från de egna behoven som ger honom nya tankar och idéer. Tankar han inte kan låta förbli endast tankar utan måste ta sig vidare från ritbordet och formuleras till en prototyp han kan känna, uppleva och studera.
Thomas Brido Petersens designföremål är därför inspirerade av hans inre drift att skapa, förnya och föreviga de kreativa idéer som uppstår spontant. En ögonblicksbild som presenteras i vackra designföremål där spontanitet, behov och estetik smälter samman på ett helt unikt sätt.