Benditas Studio

Benditas Studio, Spanien

Benditas, en innovationsdriven designstudio baserad i Barcelona, arbetar med produktdesign, konstriktning och designstrategi.
På Benditas har vi kreativa mål som innebär att vi ägnar stor energi åt att hitta lösningar på vardagens problem. Vi använder ett tvärgående perspektiv där vi kopplar samman kunskap, specialiteter och känslighet.

Vår design kännetecknas av enkla former med speciella detaljer som ger karaktär åt det aktuella föremålet. Ofta är det de små detaljerna som erbjuder relevans vid definierandet av föremålets användning och syfte samtidigt som de bidrar med en personlig estetik.
Att utbyta kunskaper med andra hantverkare är en viktig och kontinuerlig del i vår kreativa process. Våra produkter uppstår genom denna ständiga symbios. Våra alster är resultatet av en intim och målmedveten interaktion som omfattar traditionella, moderna och nutida tekniker.
Hållbarhet är avgörande för Benditas kreativa process. Vi arbetar ständigt för att minimera vår miljöpåverkan.