Adam Friedman

Adam Friedman, USA

När jag tar fram ett föremål frågar jag mig vilken typ av samtal det representerar. Pratar den här produkten bara eller kan den lyssna också? När du lever med ett föremål väcker det en känsla i dig, som kan vara medveten eller mer undermedveten – det är en interaktion som sker varje dag och som är viktig.

Betydelsen och värdet av ett föremål uppenbaras över tid, vilket återspeglar tankarna och tålamodet som har ägnats åt designprocessen. I den processen försöker jag designa föremål som lyssnar och lätt anpassar sig till de skiftande behoven i hemmet och hos människorna som finns där.