Quaglio Simonelli

Quaglio Simonelli, Frankrike

Quaglio Simonelli är en designduo som består av två kreativa personer, båda födda i Italien och nu baserade i Paris.
Med avstamp i vår uppfattning att diversifiering är en källa till kreativ rikedom designar vi tekniska produkter, möbler, belysning och prydnadsföremål, skapar visuella identiteter och produktdesign för skönhetsmärken genom att växla mellan industriell logik och en hantverksmässig approach.

Vi har båda en fingertoppskänsla som kompletterar den andras och det är den kreativa blicken där två historier kombineras som inspirerar vår design. Vi hämtar inspiration från omvärlden och från vår egen effekt på och tolkningar av denna.
Vi skapar design som känns välbekant vid första anblicken, men som samtidigt rymmer oväntade, nästan poetiska element. Vår filosofi är att "aldrig se saker som de är".