Vårt klimatavtryck

Som konsument kan det vara svårt att se hur våra val påverkar klimatet. Vi vill gärna göra det så enkelt som möjligt för dig och har därför i samarbete med MÅLBAR börjat beräkna klimatavtrycket för många av våra designföremål. Resultaten publiceras kontinuerligt här på webbplatsen.

MÅLBAR

MÅLBAR är ett oberoende danskt konsultföretag som har specialiserat sig på att hjälpa företag att beräkna en produkts totala klimatpåverkan. Därefter förtydligar de informationen genom att beskriva den med hjälp av vardagsföreteelser du känner igen: Hur många gånger kan jag äta en ostburgare, dricka en kopp kaffe eller streama serier för att skapa samma CO2e-utsläpp som den här produkten skapar under sin livstid?

Vad betyder CO2e egentligen?

Vi använder ofta beteckningen CO2 när vi talar om växthusgaser. Men koldioxid är faktiskt bara en av många gaser som påverkar klimatet – utsläppen av metan, lustgas (N2O) och ozon bidrar också till att skapa global uppvärmning. E:et i CO2e står därför för ekvivalenter och beskriver med ett gemensamt mått alla utsläppta växthusgaser.

MÅLBARs screeningverktyg räknar ut produktens totala CO2e-utsläpp genom produktion, liv och bortskaffande. Det vill säga alla råmaterial och bearbetningen av dessa, tillverkning, förpackning, transport, underhåll, rengöring och den slutliga avfallsbehandlingen.

Uppgifterna beräknas i enlighet med Europeiska kommissionens riktlinjer för produkters miljöavtryck (Product Environment Footprint, PEF) och använder uppgifter från Ecoinvent, som är världens största databas över material och utsläpp från processer. Uppgifterna presenteras i enlighet med EN14067, men med enstaka förenklingar för att göra dem mer begripliga. Du kan läsa mer om hur MÅLBAR utför dessa beräkningar här.

Ett verktyg för utveckling

Förutom att ge dig en inblick i våra designföremåls CO2e-utsläpp är uppgifterna ett viktigt verktyg för våra formgivare när de utvecklar och förbättrar vår kollektion. De gör det enklare att välja de allra bästa materialen och produktionsformerna och visar oss var vi kan förbättra oss när det gäller produktion och transport.