Bolia Design Team

Bolia Design Team,

Vi är övertygade om att bra design är mer än bara det som möter ögat. Minst lika viktigt är hur designen skapas och vilka känslor den väcker i oss.  

Med förankring i de skandinaviska designtraditionerna, en fri människosyn och respekt för natur och människor, arbetar vi kontinuerligt med våra kärnvärden – även i designutvecklingen. Vi älskar funktionell design, naturliga material, vackra rum, hantverk, hållbarhet och substans. Design som är skräddarsydd enkom för dig och skapad för att hålla i åratal.