David Derksen

David Derksen, Nederländerna

I mitt arbete försöker jag uttrycka min fascination för olika material, och hur de beter sig. Jag vill att andra också ska få njuta av den skönhet som jag ser i materialet genom de produkter jag formger.

Jag har ett stort intresse för fysik, biologi och kemi, som sätt att försöka beskriva hur naturen fungerar. Skönheten i naturens processer och principer, och särskilt material, är min inspirationskälla.

Bra design är spännande och vacker vid första anblicken, men det finns ett andra lager som man bara upptäcker när man tittar på detaljerna. Den bör alltid behålla lite av sitt mysterium.