Ludovica & Roberto Palomba

Ludovica & Roberto Palomba,

Våra kreationer, vare sig det är designföremål eller arkitektur, kommer från observationer av förändringar i mänskligt beteende.

Det är viktigt att se dessa produkter utanför en fast plats eller period – de återspeglar inte den senaste trenden, utan är ett resultat av förnuft och genomtänkt hantverksskicklighet.

Våra första utkast är projektioner av våra egna behov. Våra två visioner kompletterar varandra och vår design sker i samförstånd.

Utmaningen med vårt arbete är att smälta samman funktion, innovation och lång livslängd. Vi försöker att låta renheten och originaliteten i vårt arbete utstråla mod och fridfullhet.

När ett verk är avslutat är det inte färdigt. Tiden fortsätter att forma hur det ses av andra. Att förutse detta är till stor hjälp när man formar klassiska föremål som bibehåller sin skönhet och sin användbarhet. Man kan säga att vi försöker hitta våra kreationer i ett kollektivt undermedvetet och att vår uppgift är att gestalta och leverera dem. Ett verkligt framgångsrikt designföremål måste kännas fräscht men inte obekant när det upptäcks.

Precis som med en partner är kärleken uppenbar.

Det är alltså detta som kännetecknar våra skapelser: efterforskningar, ofta långa och svåra sådana, som slutligen leder oss till det som är UPPENBART.