Saif Faisal

Saif Faisal,

Jag är en ”essensialist”; mitt fokus ligger på vacker, känslig, tankeväckande och meningsfull design med hållbar estetik. Jag vill gärna överraska mig själv ibland och utforska en ny dimension. Att arbeta med olika typologier och klassificeringar gör mitt arbete intressant och spännande.

Jag är fascinerad av allt som kan vara intressant och som väcker nyfikenhet, vare sig det rör sig om en nödvändighet, en intressant process, ett vackert material eller social omsorg. Jag har ett intresse för filosofi, kulturantropologi och sociologi, som är viktigt för min förståelse av ett projekt bortom de kroppsliga aspekterna.

Bra design är något som inte bara är funktionellt och tar upp ett praktiskt behov, utan något som går längre än fysisk och materiell mening; det är poetiskt. Design har potential att forma oss som kultur, så det är ett socialt ansvar.