Sanne Kyed

Sanne Kyed, Danmark

Från vår designstudio i centrala Köpenhamn designar och skapar vi möbler, rum och arkitektoniska lösningar för framtidens nya behov. Vi tar avstamp i våra erfarenheter och designar utifrån en estetisk och pragmatisk designapproach till nya projekt och produkter.
Med en nyfiken approach både till oss själva och vår omvärld skapar vi produkter och rum som är föränderliga och flexibla och som anpassar sig efter användaren och inte tvärtom.