Sarah Fredelund

Sarah Fredelund,

Min inspiration och motivation kommer från mötet mellan det inbyggda och det placerade – en fortsättning av de stolta danska designtraditionerna, där arkitektur och design samverkar. Jag är fascinerad av de ramar som skapas för vårt sätt att leva, och hur folk sedan väljer ut, arrangerar och skapar sig ett eget utrymme och därigenom får arkitekturen att leva genom design.

I mitt arbete utforskar jag grundläggande geometri, formernas sammansättning, materialets visuella och haptiska kvaliteter och spänningen som uppstår där olika material möts.

Ljus är en gemensam nämnare i alla mina projekt, vare sig det rör sig om arkitektur eller design. Ljuset påverkar vår förståelse av föremålens material och former och även av rummen som omger dem, så varje designföremål berättar något om sitt sammanhang. Platsen och föremålet förstärker upplevelsen av varandra.