Simon Morasi Piperčić

Simon Morasi Piperčić,

I vår designprocess jobbar vi med att identifiera möjligheterna i ett problem och behovet av att utveckla logiska lösningar. Genom att bedöma och utnyttja potentialen hos olika typer av material, kan vi avgöra vilka tekniker och tillverkningsprocesser vi ska använda. Vi ägnar extra stor uppmärksamhet åt funktion och utseende och strävar efter att göra produkterna intuitiva och trevliga att använda.

Inspirationen till vår design varierar för olika projekt, men den grundar sig i mänskligt beteende, sammanhang och miljö.