Vogel Studio

Vogel Studio,

Jag arbetar med mina händer, vilket alltid skänker mig inspiration och nya idéer. Karaktären i de material jag arbetar med leder mig ofta i unika riktningar, vilket tillåter mig att leka och experimentera med ganska okonventionella metoder. Jag älskar verkligen denna kreativa process och strävar alltid efter att blåsa liv i mina idéer och förverkliga dem i form av designföremål.