VOSDING Industrial Design

VOSDING Industrial Design,

Vi är en designstudie från Köln och vår drivkraft är det funktionella, överraskande och estetiska. Vi är starkt inspirerande av geometriska former och våra omgivningar. För oss ska ett designföremål berätta en historia, ha en tydlig funktion och förena det eleganta och estetiska med det praktiska. Vi anser dessutom att bra design löser en utmaning på ett oväntat, men intelligent sätt.