MÅLBAR x Bolia

Als consument kan het moeilijk zijn om in te schatten hoe onze keuzes het klimaat beïnvloeden. We willen het je zo eenvoudig mogelijk maken. Daarom werken we samen met MÅLBAR voor de berekening van de klimaatvoetafdruk van een groot deel van onze producten. De resultaten worden hier op de website bekendgemaakt.

MÅLBAR

MÅLBAR is een onafhankelijk Deens consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in het helpen van bedrijven bij het berekenen van de totale klimaatimpact van een product. Om die gegevens dan echt tastbaar te maken, worden ze omschreven door te verwijzen naar dingen die je kent: hoe vaak kan ik een cheeseburger eten, een kop koffie drinken of series streamen om dezelfde CO2eq-uitstoot te creëren als dit product tijdens zijn levensduur creëert?

Wat betekent CO2eq-equivalent eigenlijk?

De Screeningtool van MÅLBAR berekent de totale CO2-uitstoot van het product – door heen de productie, de levensduur en de verwijdering ervan. Dat wil zeggen alle grondstoffen en de behandeling ervan, de productie, de verpakking, het transport, het onderhoud, de reiniging en de uiteindelijke afvalverwerking.

De gegevens zijn berekend volgens de richtlijnen van de Europese Commissie voor de Footprint voor het milieu (EU PEF), waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens van Ecoinvent, 's werelds grootste database van materialen en processen. De gegevens worden gepresenteerd in overeenstemming met EN14067, maar met enkele vereenvoudigingen om de resultaten beter te begrijpen. Lees hier meer over de manier waarop de gegevens door MÅLBAR berekend worden.

Een tool voor ontwikkeling