Vårdprodukter

För oss är bärkraft och hållbarhet inte bara en fråga om rätt certifieringar. För oss handlar kvalitet även om något som håller, och därför har vi utvecklat vår egen serie av möbelvårdsprodukter så att du kan förlänga livslängden på din möbel.

Våra möbelvårdsprodukter tillverkas lokalt i Danmark och uppfyller gällande EU-lagstiftning (REACH), vilket innebär att de uppfyller gränsvärdena för godkända kemikalier. Vi håller oss uppdaterade om lagstiftning, miljö och hälsa för produkter med kemiskt innehåll, bland annat genom ett nära samarbete med våra leverantörer.

Tygvård
Lädervård
Materialvård
Trävård
Möbelvårdsprodukter för utemöbler